Parlagfű elleni védekezés

 

2020. május 21.

 

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletről szóló 2008. évi XLVI. törvény 17.§.(4) bekezdése értelmében a földhasználó köteles a területén a parlagfű és egyéb károsító gyomnövények kialakulását megakadályozni, valamint ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani. Tekintettel arra, hogy a kötelezettség törvényi előírás, az érintettek a parlagfű mentesítés kötelezettségéről felszólítást nem kapnak. Az ingatlanok parlagfű fertőzöttségét június 1-jétől folyamatos ellenőrzés keretében külterületi ingatlanok esetén, azok fekvése szerinti földhivatalok ellenőrzik, belterületi ingatlanok esetén az ellenőrzést a jegyző végzi. A helyszíni ellenőrzésről, mely történhet bejelentés alapján, vagy hivatalból, külön értesítést az érintettek nem kapnak. Azok a tulajdonosok, akik nem végezték el a kötelező védekezést, akár tizenötezer és ötmillió forint közötti növényvédelmi bírságra számíthatnak.

Kérem a fentiekben foglaltak mielőbbi végrehajtását a jogkövetkezmények elkerülése végett.