ÚJSOLT KÖZSÉG CÍMERE

 
 
 

Heraldikai leírás:

Álló, háromszögű pajzs vörös mezejében alul kettős halom, ennek zöld mezejében egymáson harántirányban keresztbetett két arany nyílvessző. A halmok felett egy-egy, a pajzsszélekből benyúló, könyökben hajlított páncélos ezüst kar: a jobboldali három búzakalászt, a baloldali arany markolatú és véd vasú, ezüst pengéjű szablyát tart. A címerpajzs alatt lebegő, hármas tagolású, fecskefarok-végződésű íves arany szalagon feketével nagybetűs ÚJSOLT településnév.

Lobogó:

Álló téglalap alakú, 2:1 méretarányú fehér textillap, aljában arany, felette zöld vízszintes pólyával. Egy pólyaszélesség a lobogó hosszának 1/10 része. A színes címer a feliratos szalaggal a lobogó hosszanti szimmetriatengelyén, annak felülről mért 1/3-os osztás vonalán helyezkedik el. A lobogó kétoldalas.

Zászló:

A lobogó 90°-kal történő elforgatásával jön létre. A feliratos szalag nélküli színes címer szimmetria tengelye a zászló hosszának rúdtól mért 1/3-os osztásvonalával esik egybe. A zászló kétoldalas.

Címeres pecsét:

Kör alakú pecsétlap, szélén peremmel. A pecsétmező középvonalában Újsolt címerének kontúrrajza. A címert felülről nagybetűs körirat kíséri: ÚJSOLT KÖZSÉG PECSÉTJE. A felirat előtt, után és a szóközben egy-egy díszpont.

ÚJSOLT község címerhez kapcsolódó történelme.

A solti lapályon 11 halom található, ebből kettő Újsolt nevezetességei közé tartozik. A halmokról tudni kell, hogy mesterségesen épített Árpádkori őrhalmok.

Egész Újsolt közigazgatási területe a huszadik század elején gróf Nemes Albert tulajdona volt. Bérlője Tóth családnevű, erről kapta a nevét a Solthoz tartozó Tóth major, a későbbi Újsolt. A Solt északkeleti határrészeit magába foglaló Újsolt 1950-ben önálló községi címet kapott.

Két legjelentősebb helytörténeti érték az egykori Árpád-kori őr-halom, ezért ezek a címerben helyet kaptak, funkciójukat a nyílvesszők szimbolizálják. Szintén az Árpád-kort idézi a vörös-ezüst szín párja. Ehhez társulva a halmok zöldje, együtt már a nemzeti színeinket is idézik. A mezőgazdasági tevékenységre utal a kalászokat tartó kar, valamint a kaszapengék a kalásszal. A szablyát tartó kar egyrészt az itt birtokos gróf Nemes Albert családi címerében is szerepel, így őrá emlékeztet, ugyanakkor emléket állít mindazoknak az újsolti polgároknak is, akik életükkel, vérükkel áldoztak a történelem folyamán hazájukért és szűkebb pátriájukért.

A heraldikai mázak – fémek és színek – a címertan szabályainak megfelelően kerültek alkalmazásra. Mint minden kultúra, a heraldika is a kozmikus világhoz kapcsolta a színeket. Ennek megfelelően szimbolikus jelentéstartalmuk a következő:

Fémek:

arany / Nap / : értelem, ész, hit, tekintély, fenség, erény, erkölcsösség.

ezüst/ Hold / : bölcsesség, tisztaság, ártatlanság, szemérmesség.

Színek:

vörös / Mars / : hazaszeretet, önfeláldozás, tenni akarás, nagylelkűség.

zöld /Vénusz /: szabadság, szeretet, örökkévalóság, szépség, egészség.

A címert készítette.

Kovács Ferenc grafikus

7300 Komló, Berek u. 1/C.