Lakossági tájékoztató

 

2020. május 15.

 

A koronavírus-járvány elleni védekezés részeként újabb kormányzati intézkedés segíti az állampolgárok egészségének védelmét és a vállalkozások működését. A hatósági engedélyezés helyett bejelentéssel is végezhető több tevékenység.

A Kormány megalkotta a veszélyhelyzet alatti engedélykötelezettségről, valamint az ellenőrzött bejelentésről szóló 191/2020.(V.8.) Korm. rendeletet a veszélyhelyzet alatti engedélykötelezettségről és az ellenőrzött bejelentésről.

A változtatás lényege, hogy az engedélyköteles tevékenységek - egyes kivételekkel - már az elektronikus úton - ügyfélkapu, online űrlap segítségével vagy email útján - történő bejelentést követően gyakorolhatók lesznek.

Amennyiben a jegyző nyolc napon belül nem tiltja meg a tevékenység végzését, úgy az szabadon gyakorolható a kilencedik naptól. Abban az esetben, ha másik szakhatóságot is be kell vonni a folyamatba, a határidő 12 napra módosul.

Az egyszerűsített ügyintézés csak az eljárást egyszerűsíti, a bejelentésben szereplő tevékenység folytatásához jogszabályban meghatározott feltételek teljesítése alól nem ad felmentést.

A jegyző többek között akkor tilthatja meg a tevékenység végzését, ha az az egészség, élet vagy a környezet biztonságát veszélyeztetheti, kárt okozhat, továbbá, ha a bejelentés hiányos, vagy visszaélésszerű joggyakorláshoz vezethet.

A határidőn belül megtiltott tevékenység esetén a jegyző - az eddigi szabályok szerint - teljeskörűen lefolytatja az engedélyezési eljárást. Az újfajta, úgynevezett ellenőrzött bejelentés nemcsak kisebb adminisztrációs terhet ró a vállalkozásokra és magánszemélyekre, de az illetéknek vagy igazgatási szolgáltatási díjnak is csak az ötven százalékát kell befizetni, amennyiben nem szükséges az engedélyezési eljárás.

A rendelet nem vonatkozik a hatósági bizonyítvánnyal, igazolvánnyal és nyilvántartással összefüggő ügyekre.

A Korm. rendelet szerinti bejelentés (pl.: engedélyköteles kereskedelmi és telepengedély) a bejelentes@solt.hu e-mail címre küldhető, de ügyfélkapun keresztül, a szokásos elektronikus módon is benyújtható.

A bejelentes@solt.hu e-mail címre küldés esetén, annak fogadásáról automatikus elektronikus visszaigazolást küldünk.

További kérdések esetén a hivatal elérhetősége: +36 78 / 486-014, 486-042, 486-043

Dr. Faragó Mónika

Solt Város Jegyzője