Meghívó - Alakuló ülésre

 

2019. október 21.

 

MEGHÍVÓ

Újsolt Község Önkormányzat Képviselő-testülete

2019. október 28-án 14 órától

tartja alakuló ülését az Önkormányzati Hivatal tanácskozó termében, melyre tisztelettel meghívom.

NAPIRENDI JAVASLAT

1.) A Helyi Választási Bizottság beszámolója a választás eredményéről

Előadó: Koós Lajosné Helyi Választási Bizottság elnöke

2.) Az önkormányzati képviselők és a polgármester eskütétele, megbízólevelek átadása.

3.) A polgármesteri program ismertetése

Előadó: Pintér Sándor János polgármester

4.) Alpolgármester választása, eskütétele

5.) A polgármester illetményének, alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása

6.) Előterjesztés az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2011.(IV.7.) önkormányzati rendelet módosításáról. - Tájékoztató

7.) A bizottság tagjainak megválasztása

8.) Egyéb ügyek

- A képviselők tájékoztatása az irányadó jogszabályokról

Előadó: Kovács Istvánné aljegyző

- Társulási Tanács tagjainak személyében bekövetkezett változásokkal

kapcsolatos feladatok

Előadó: Kovács Istvánné aljegyző