A helyi önkormányzati képviselőjelöltek szavazólapon szereplő sorrendjének meghatározása

 

2019. szeptember 10.

 

Helyi Választási Bizottság

6321 Újsolt, Petőfi S. u. 3.

Tel.: 78/488-918 Fax.: 78/488-918

Honlap: www.ujsolt.hu e-mail: ujsolt@tanet.hu

Szám: 11 /2019. HVB hat.

Tárgy: a helyi önkormányzati képviselőjelöltek szavazólapon szereplő sorrendjének meghatározása

H A T Á R O Z A T

Újsolt Község Helyi Választási Bizottsága megállapítja, hogy a helyi önkormányzati képviselőjelöltek a következő sorrendben fognak szerepelni a szavazólapon:

1 Galauner Beáta Független jelölt

2 Juhász Tibor Független jelölt

3 Mészárosné Papp Rózsa Független jelölt

4 Baloghné Tarr Erzsébet Rozália Független jelölt

5 Horváth-Varga Gábor Független jelölt

6 Milac József Független jelölt

A határozat ellen nincs helye önálló jogorvoslatnak. A sorsolás törvényessége elleni jogorvoslat a szavazólap adattartamának jóváhagyása elleni bírósági felülvizsgálati kérelembe foglalható.

I N D O K O L Á S

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény ( továbbiakban Ve. ) 160. szakaszában foglaltak szerint a szavazólapon a jelöltek, illetve listák a választási bizottság által kisorsolt sorrendben szerepelnek. A választási bizottság a bejelentett jelöltek, illetve listák – annak a jelöltnek vagy listának a kivételével, amelynek nyilvántartásba vételét jogerősen elutasították – sorrendjének sorsolását a jelöltek, illetve listák bejelentésére rendelkezésre álló határnapon, 16 óra után végzi el.

A sorsolás eredményeként a HVB megállapította, hogy a helyi önkormányzati képviselőjelöltek a rendelkező részben meghatározott sorrendben fognak szerepelni a szavazólapon.

Hatásköröm a Ve. 160. szakaszán alapul.

A jogorvoslati lehetőség Ve. 239.§-a alapján adtam meg.

Újsolt, 2019. szeptember 9.

Koós Lajosné

HVB elnöke