HVB határozatok a polgármester- és a képviselőjelöltek nyilvántartásba vételéről

 

2019. szeptember 4.

 

Helyi Választási Bizottság

6321 Újsolt, Petőfi S. u. 3.

Tel.: 78/488-918 Fax.: 78/488-918

Honlap: www.ujsolt.hu e-mail: ujsolt@tanet.hu

Szám: 1/2019. HVB hat.

Tárgy: Pintér Sándor János, 6321 Újsolt, Rákóczi Ferenc utca 53. szám alatti lakos önkormányzati polgármesterjelölt nyilvántartásba vétele

H A T Á R O Z A T

Újsolt Község Helyi Választási Bizottsága Pintér Sándor János, 6321 Újsolt, Rákóczi Ferenc utca 53. szám alatti lakosnak, Független polgármesterjelöltnek jelölését nyilvántartásba vette.

I N D O K O L Á S

Pintér Sándor János, 6321 Újsolt, Rákóczi Ferenc utca 53. szám alatti lakos, Független polgármesterjelölt jelölésének nyilvántartásba vételét kérte.

A jelölt által átadott ajánlások ellenőrzése megtörtént a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény ( továbbiakban Ve. ) 125-127. szakaszban foglaltak alapján.

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 9. §-a alapján képviselőjelölt az, akit a választópolgárok legalább 3%-a jelöltnek ajánlott. Újsolt községben a választójogosultak nyilvántartása alapján a választópolgárok száma 168 fő.

A helyi választási bizottság megállapította, hogy Pintér Sándor János elfogadható ajánlásainak a száma 9 db, ezért a jelölt jelölését nyilvántartásba vette.

Hatásköröm a Ve. 132. §-án alapul, az illetékes választási bizottság minden, a törvényes feltételeknek megfelelő jelöltet – legkésőbb a bejelentését követő negyedik napon – nyilvántartásba vesz.

A jogorvoslati lehetőséget a Ve. 221.§ (1), 224. § (1)-(2), 307/P. § (2) c) pontja alapján adtam meg.

Újsolt, 2019. szeptember 4.

Koós Lajosné

HVB elnöke

Helyi Választási Bizottság

6321 Újsolt, Petőfi S. u. 3.

Tel.: 78/488-918 Fax.: 78/488-918

Honlap: www.ujsolt.hu e-mail: ujsolt@tanet.hu

Szám: 2 /2019. HVB hat.

Tárgy: Galauner Beáta, Újsolt, Rákóczi Ferenc utca 19. szám alatti lakos, önkormányzati képviselőjelölt nyilvántartásba vétele

H A T Á R O Z A T

Újsolt Község Helyi Választási Bizottsága Galauner Beáta, 6321 Újsolt, Rákóczi Ferenc utca 19. szám alatti lakosnak, Független önkormányzati képviselőjelöltnek a jelölését nyilvántartásba vette.

A határozat ellen a kézhezvételtől számított 3 napon belül a Területi Választási Bizottsághoz címzett, a Helyi Választási Bizottsághoz benyújtandó fellebbezéssel lehet élni.

I N D O K O L Á S

Galauner Beáta, 6321 Újsolt, Rákóczi Ferenc utca 19. szám alatti lakos, Független képviselőjelölt jelölésének nyilvántartásba vételét kérte.

A jelölt által átadott ajánlások ellenőrzése megtörtént a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény ( továbbiakban Ve. ) 125-127. §-ban foglaltak alapján.

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 9. §-a alapján egyéni listás képviselőjelölt az, akit az adott választókerület választópolgárainak legalább 1%-a jelöltnek ajánlott. Újsolt községben a választójogosultak nyilvántartása alapján a választópolgárok száma 168 fő.

A helyi választási bizottság megállapította, hogy Galauner Beáta rögzített, elfogadható ajánlásainak a száma 2 db, ezért a jelölt jelölését nyilvántartásba vette.

Hatásköröm a Ve. 132. §-án alapul, az illetékes választási bizottság minden, a törvényes feltételeknek megfelelő jelöltet – legkésőbb a bejelentését követő negyedik napon – nyilvántartásba vesz.

A jogorvoslati lehetőséget a Ve. 221.§ (1), 224. § (1)-(2), 307/P. § (2) c) pontja alapján adtam meg.

Újsolt, 2019. szeptember 4.

Koós Lajosné

HVB elnöke

Helyi Választási Bizottság

6321 Újsolt, Petőfi S. u. 3.

Tel.: 78/488-918 Fax.: 78/488-918

Honlap: www.ujsolt.hu e-mail: ujsolt@tanet.hu

Szám: 3 /2019. HVB hat.

Tárgy: Mészárosné Papp Rózsa, Újsolt, Dózsa György utca 21. szám alatti lakos, önkormányzati képviselőjelölt nyilvántartásba vétele

H A T Á R O Z A T

Újsolt Község Helyi Választási Bizottsága Mészárosné Papp Rózsa, 6321 Újsolt, Dózsa György utca 21. szám alatti lakosnak, Független önkormányzati képviselőjelöltnek a jelölését nyilvántartásba vette.

A határozat ellen a kézhezvételtől számított 3 napon belül a Területi Választási Bizottsághoz címzett, a Helyi Választási Bizottsághoz benyújtandó fellebbezéssel lehet élni.

I N D O K O L Á S

Mészárosné Papp Rózsa, 6321 Újsolt, Dózsa György utca 21. szám alatti lakos, Független képviselőjelölt jelölésének nyilvántartásba vételét kérte.

A jelölt által átadott ajánlások ellenőrzése megtörtént a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény ( továbbiakban Ve. ) 125-127. §-ban foglaltak alapján.

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 9. §-a alapján egyéni listás képviselőjelölt az, akit az adott választókerület választópolgárainak legalább 1%-a jelöltnek ajánlott. Újsolt községben a választójogosultak nyilvántartása alapján a választópolgárok száma 168 fő.

A helyi választási bizottság megállapította, hogy Mészárosné Papp Rózsa rögzített, elfogadható ajánlásainak a száma 3 db, ezért a jelölt jelölését nyilvántartásba vette.

Hatásköröm a Ve. 132. §-án alapul, az illetékes választási bizottság minden, a törvényes feltételeknek megfelelő jelöltet – legkésőbb a bejelentését követő negyedik napon – nyilvántartásba vesz.

A jogorvoslati lehetőséget a Ve. 221.§ (1), 224. § (1)-(2), 307/P. § (2) c) pontja alapján adtam meg.

Újsolt, 2019. szeptember 4.

Koós Lajosné

HVB elnöke

Helyi Választási Bizottság

6321 Újsolt, Petőfi S. u. 3.

Tel.: 78/488-918 Fax.: 78/488-918

Honlap: www.ujsolt.hu e-mail: ujsolt@tanet.hu

Szám: 4 /2019. HVB hat.

Tárgy: Juhász Tibor, Újsolt, Rákóczi Ferenc utca 48. szám alatti lakos, önkormányzati képviselőjelölt nyilvántartásba vétele

H A T Á R O Z A T

Újsolt Község Helyi Választási Bizottsága Juhász Tibor, 6321 Újsolt, Rákóczi Ferenc utca 48. szám alatti lakosnak, Független önkormányzati képviselőjelöltnek a jelölését nyilvántartásba vette.

A határozat ellen a kézhezvételtől számított 3 napon belül a Területi Választási Bizottsághoz címzett, a Helyi Választási Bizottsághoz benyújtandó fellebbezéssel lehet élni.

I N D O K O L Á S

Juhász Tibor, 6321 Újsolt, Rákóczi Ferenc utca 48. szám alatti lakos, Független képviselőjelölt jelölésének nyilvántartásba vételét kérte.

A jelölt által átadott ajánlások ellenőrzése megtörtént a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény ( továbbiakban Ve. ) 125-127. §-ban foglaltak alapján.

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 9. §-a alapján egyéni listás képviselőjelölt az, akit az adott választókerület választópolgárainak legalább 1%-a jelöltnek ajánlott. Újsolt községben a választójogosultak nyilvántartása alapján a választópolgárok száma 168 fő.

A helyi választási bizottság megállapította, hogy Juhász Tibor rögzített, elfogadható ajánlásainak a száma 4 db, ezért a jelölt jelölését nyilvántartásba vette.

Hatásköröm a Ve. 132. §-án alapul, az illetékes választási bizottság minden, a törvényes feltételeknek megfelelő jelöltet – legkésőbb a bejelentését követő negyedik napon – nyilvántartásba vesz.

A jogorvoslati lehetőséget a Ve. 221.§ (1), 224. § (1)-(2), 307/P. § (2) c) pontja alapján adtam meg.

Újsolt, 2019. szeptember 4.

Koós Lajosné

HVB elnöke

Helyi Választási Bizottság

6321 Újsolt, Petőfi S. u. 3.

Tel.: 78/488-918 Fax.: 78/488-918

Honlap: www.ujsolt.hu e-mail: ujsolt@tanet.hu

Szám: 5 /2019. HVB hat.

Tárgy: Baloghné Tarr Erzsébet Rozália, Újsolt, Táncsics Mihály utca 8. szám alatti lakos, önkormányzati képviselőjelölt nyilvántartásba vétele

H A T Á R O Z A T

Újsolt Község Helyi Választási Bizottsága Baloghné Tarr Erzsébet Rozália, 6321 Újsolt, Táncsics Mihály utca 8. szám alatti lakosnak, Független önkormányzati képviselőjelöltnek a jelölését nyilvántartásba vette.

A határozat ellen a kézhezvételtől számított 3 napon belül a Területi Választási Bizottsághoz címzett, a Helyi Választási Bizottsághoz benyújtandó fellebbezéssel lehet élni.

I N D O K O L Á S

Baloghné Tarr Erzsébet Rozália, 6321 Újsolt, Táncsics Mihály utca 8. szám alatti lakos, Független képviselőjelölt jelölésének nyilvántartásba vételét kérte.

A jelölt által átadott ajánlások ellenőrzése megtörtént a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény ( továbbiakban Ve. ) 125-127. §-ban foglaltak alapján.

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 9. §-a alapján egyéni listás képviselőjelölt az, akit az adott választókerület választópolgárainak legalább 1%-a jelöltnek ajánlott. Újsolt községben a választójogosultak nyilvántartása alapján a választópolgárok száma 168 fő.

A helyi választási bizottság megállapította, hogy Baloghné Tarr Erzsébet Rozália rögzített, elfogadható ajánlásainak a száma 5 db, ezért a jelölt jelölését nyilvántartásba vette.

Hatásköröm a Ve. 132. §-án alapul, az illetékes választási bizottság minden, a törvényes feltételeknek megfelelő jelöltet – legkésőbb a bejelentését követő negyedik napon – nyilvántartásba vesz.

A jogorvoslati lehetőséget a Ve. 221.§ (1), 224. § (1)-(2), 307/P. § (2) c) pontja alapján adtam meg.

Újsolt, 2019. szeptember 4.

Koós Lajosné

HVB elnöke