A polgármester jelölt, valamint az egyéni listás jelölt állításhoz szükséges ajánlások száma

 

2019. augusztus 9.

 

Hírdetmény

Újsolt községben a polgármester jelölt, valamint az egyéni listás jelölt állításhoz szükséges ajánlások száma:

polgármester jelölt az, akit 6 számú választópolgár jelöltnek ajánlott,

egyéni listás képviselőjelölt az, akit 2 számú választópolgár jelöltnek ajánlott.

Jelöltet ajánlani ajánló íven lehet. Ajánlóívet legkorábban 2019. augusztus 24-én lehet igényelni. Jelölteket legkésőbb 2019. szeptember 9-én 16,00 óráig kell bejelenteni.

H A T Á R O Z A T

Megállapítom, hogy Újsolt községben a polgármester jelölt, valamint az egyéni listás jelölt állításhoz szükséges ajánlások száma:

polgármester jelölt az, akit 6 számú választópolgár jelöltnek ajánlott,

egyéni listás képviselőjelölt az, akit 2 számú választópolgár jelöltnek ajánlott.

Döntésem ellen annak közzétételétől számított 3 napon belül a Helyi Választási Bizottsághoz lehet kifogással fordulni.

I N D O K O L Á S

Újsolt községben 2019. augusztus 7. napján a választópolgárok száma a központi névjegyzékben 168 fő.

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény ( továbbiakban Övjt. ) 4. § d) pontja szerint a 10 000 vagy ennél kevesebb lakosú település – egyéni listás választási rendszerben – egy választókerületet alkot, amelyben a képviselők száma: 10 000 lakosig 8 fő. Az Övjt. 9. § (1) bekezdése értelmében egyéni listás, illetve egyéni választókerületi képviselőjelölt az, akit az adott választókerület választópolgárainak legalább 1 %-a jelöltnek ajánlott. Ugyanezen paragrafus (3) a) pontja szerint polgármesterjelölt az, akit a 10 000 vagy annál kevesebb lakosú település választópolgárainak legalább 3 %-a jelöltnek ajánlott.

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény ( továbbiakban Ve. ) 307/E. § (1),(2),(3) bekezdése szerint az egyéni listás és az egyéni választókerületi jelölt, valamint a polgármesterjelölt állításához szükséges ajánlások számát a helyi választási iroda vezetője állapítja meg a szavazást megelőző hatvanhatodik napon. A szükséges ajánlások számának megállapításakor a választópolgárok számát a központi névjegyzéknek a szavazást megelőző hatvanhetedik napi adatai alapján kell megállapítani. A szükséges ajánlások számát egész számra felfelé kerekítve kell megállapítani.

Az ajánlások számát e rendelkezések alapján állapítottam meg, s azt a helyben szokásos módon közzéteszem.

Határozatom a Ve. 46. §, a 47. § 74.§ rendelkezéseire figyelemmel hoztam.

A jogorvoslati lehetőséget a Ve. 208. §, 209. §, 210. § (1) bekezdés alapján adtam meg.

Krausz Henrikné dr.

Helyi Választási Iroda Vezetője