Képviselők létszámának megállapítása

 

2019. február 8.

 

H A T Á R O Z A T

Megállapítom, hogy Újsolt községben a lakosságszám alapján a települési önkormányzat képviselő-testülete megválasztható tagjainak száma

4 azaz négy fő.

Döntésem ellen annak közzétételétől számított 3 napon belül a Helyi Választási Bizottsághoz lehet kifogással fordulni.

I N D O K O L Á S

Újsolt község 2019. január 1-jei lakosságszáma a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartását kezelő központi szerv adatszolgáltatása szerint 193 fő.

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 4. § b) pontja szerint a 10 000 vagy ennél kevesebb lakosú település – egyéni listás választási rendszerben – egy választókerületet alkot, amelyben a képviselők száma: 1000 lakosig 4 fő. A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény ( továbbiakban Ve. ) 306. § (2) bekezdése szerint a helyi választási iroda vezetője az általános választás évében február 15-ig határozatban állapítja meg a képviselő-testület megválasztandó tagjainak számát.

A megválasztható képviselők létszámát e rendelkezések alapján állapítottam meg, s azt a helyben szokásos módon közzéteszem.

Határozatom a Ve. 74. § rendelkezéseire figyelemmel hoztam.

A jogorvoslati lehetőséget a Ve. 208. §, 209. §, 210. § (1) bekezdés alapján adtam meg.

Újsolt, 2019. február 8.

Krausz Henrikné dr.

Helyi Választási Iroda Vezetője