Háztartási fúrt és ásott kutak bejelentésére vonatkozó lakossági tájékoztató

 

2018. november 8.

 

A lakóingatlanoknál lévő, vízjogi engedély nélkül létesült fúrt és ásott kutak bejelentésére vonatkozóan az alábbiak szerint tájékoztatom az érintett ingatlanok tulajdonosait.

A jelenleg hatályos vízügyi törvény értelmében a 2018. január 1. napját megelőzően engedély nélkül létesített kutakat a települési önkormányzat jegyzőjénél be kell jelenteni 2018. december 31-ig.

A bejelentéshez vízügyi tervező által készített fennmaradási engedélyezési tervdokumentáció szükséges.

Font Sándor országgyűlési képviselő úr, kezdeményezte a törvényi rendelkezés érintett kúttulajdonosok szempontjából kedvező módosítását.

A fentiek figyelembevételével kérem a kutak tulajdonosait, hogy egyelőre – feltételezve a törvényi rendelkezés kedvező módosítását – várjanak a bejelentés megtételével.

Amennyiben jogszabály változása megtörténik és az hatályba lép, ismételt tájékoztatást adok az ügyben.

Pintér Sándor János

polgármester