Zöldhulladék szállítás

 

2018. március 13.

 

Társaságunk számára az utóbbi időszakban tapasztaltak teszik szükségessé az ingatlanonként kihelyezhető zöldhulladékra vonatkozó szabályozások módosítását.

Nagy eltérés mutatkozik, az ingatlanokon keletkező zöldhulladék mennyisége és a közszolgáltatás keretében díjmentes begyűjtésre vállalható mennyiség között.

Több településen is előfordult, hogy az addigi járattervnek megfelelően betervezett hulladékgyűjtő gépjárműveken felül - a megnövekedett zöldhulladék mennyisége miatt – plusz járatok indítására volt szükség, melyek még így is kevésnek bizonyultak a szállítás során.

A mennyiségi korlátozás nélküli (túlzott) zöldhulladék kihelyezés, esetenként veszélyeztetheti a közszolgáltatás keretében vállalt, minden ingatlantulajdonos számára díjmentesen felajánlott szolgáltatás biztosítását.

Törekedve azonban az ingatlanokon keletkező zöldhulladék elszállítás problémájának megoldására, Társaságunk a korábban meghirdetett zsákos rendszert az alábbiak szerint módosítja:

A szolgáltatásban bevezetésre kerülő szabályozás értelmében a mindenkori begyűjtéssel egyidejűleg térítésmentesen 2 db emblémás, zöld színű, lebomló műanyag zsákot bocsájtunk rendelkezésre ingatlanonként.

Szükség esetén további zsákokat a kihelyezett Ügyfélszolgálaton/Polgármesteri Hivatalban lehet beszerezni átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírása ellenében az ingatlanhasználó, vagy meghatalmazottja, a közszolgáltatás számlafizetője nevére.

A zsák és a közszolgáltatás ellenértéke (kommunális többlethulladékos zsák árával megegyező) utólag a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő (NHKV) Zrt. által kerül kiszámlázásra.

Szállítási alkalmanként, ingatlanonként 2 db ingyenes zsák, valamint további „korlátlan” mennyiségű megvásárolt zsák helyezhető ki.

Fenti módosítás lehetőséget biztosít a nagyobb mennyiségű zöldhulladék kihelyezésére is, de a kihelyezéshez szükséges zsákok megvásárlása fedezetet nyújt a megnövekedő kapacitás költségeire.