Felhívás

 

2017. május 26.

 

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (továbbiakban Eljr.) szerinti településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet jóváhagyása előtt egyeztetési eljárást kell lefolytatni.

Újsolt arculati kézikönyvének a településképi rendeletének készítéséről

az Eljr. rendelkezései és Újsolt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2017.(V.4.) önkormányzati rendelete alapján a partnereket tájékoztatom és

2017. június 6-án 15.30 órakor a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében tartandó lakossági fórumon ismertetem.

6/2017.(V.4.) önkormányzati rendelet alapján partner Újsolt település közigazgatási területén:

a) ingatlannal rendelkező személy

b) valamennyi székhellyel, telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezet

c) bejegyzett egyház és civil szervezet

A fórumon ismertetésre kerülő partneri egyeztetés tájékoztatási szakaszának papíralapú munkarésze megtekinthető és javaslatok, vélemények tehetők az Önkormányzati Hivatalban ügyfélfogadási időben 2017.06.16-ig.

Vélemények, javaslatok elektronikusan az ujsolt@tanet.hu címre küldhetők 2017.06.16-ig.