Az avar és kerti hulladék nyílttéri égetésének helyi szabályairól

 

2015. szeptember 10.

 

A település területén az avar és kerti hulladék ártalmatlanításáról, hasznosításáról elsősorban komposztálással kell gondoskodni.

Az égetés során a helyben (telken belül, illetve azt határoló közterületen) keletkezett avar és kerti hulladék semmisíthető meg.

Az égetést telken belül kell végrehajtani, közterületet e célra igénybe venni tilos.

A kommunális, ipari eredetű, vagy veszélyes hulladék (műanyag, gumi, vegyszer, festék, vagy ezek maradékai) nem égethető.

Lábon álló növényzet, tarlóégetés tilos.

Az avar és kerti hulladék nyílttéri égetése hétfőtől - szombatig 8.00 – 18.00 óra között engedélyezett, vasárnap és ünnepnapokon az égetés tilos.

Az égetés egy alkalommal legfeljebb három óra időtartamot vehet igénybe.

Nem végezhető égetés a település területére is érvényes, központilag elrendelt tűzgyújtási tilalom ideje alatt.

A szabadtéri tűzgyújtás, tüzelőberendezés használat kizárólag a jogszabályokban meghatározott tűzvédelmi követelmények és műszaki mentéssel kapcsolatos előírások szigorú betartásával történhet.

Fentieket 2015. október 1-től kell alkalmazni, addig a tűzgyújtás továbbra is tilos!