Felhívás

 

2014. február 25.

 

TISZTELT ÚJSOLTI POLGÁROK!

A településen élő és azt felkereső emberek közérzetét naponta befolyásolja környezetének látványa, annak esztétikai vonatkozásai. A települési lakópolgárok szép és harmonikus, emberarcú falun akarnak élni, igénylik és elvárják, hogy mindannyiunk közös épülésére ezért tegyenek is.

Az eltelt időszakban községünkben megfigyelhetővé vált, hogy az ingatlanok egy része előtti árok, kert, udvar, közterület nincs megfelelően karbantartva.

Nem egy helyen az árok gazos, szemetes, esetleg eltömődött, csapadékvíz elvezetésére, vagy szikkasztására nem alkalmas. Több helyen a kerítés és az úttest közötti szakasz is elhanyagolt, gondozatlan.

Az ingatlan tulajdonosa /használója/ köteles gondoskodni:

1)Az ingatlan előtti járdaszakasz /úttestig terjedő terület/ tisztántartásáról.

2)A járdaszakasz melletti nyílt árok kialakításáról és karbantartásáról.

3)Az árkot minden tavasszal az iszaptól kitakarítani, mélyíteni, évközben gyomtalanítani, időközönként lekaszálni.

4)Az ingatlan előtti átereszt mindennemű szeméttől rendszeresen kitakarítani.

5)A füvet rendszeresen nyírni, a kertet a szomszédok megelégedésére is művelni, gyomtalanítani. Az utcafronton fákat kivágni csak engedéllyel lehet, azonnali visszapótlással.

6)Az ingatlanon összegyűlt szemetet az utcai árokba, közterületre helyezni és ott elégetni tilos!

Kérem a fentiek alapján – indokoltság esetén- az említett munkálatokat elvégezni szíveskedjenek, tekintettel arra, hogy a csapadékvíz elvezetése /szikkasztása/, a rendezett utcakép kialakítása mindannyiunk közös érdeke.

Akik e munkálatokat nem végzik el, azokkal szemben szabálysértési eljárás kezdeményezhető, mely alapján 60.000,-Ft-ig terjedő pénzbírság róható ki.

Kérem a leírtak alapján – szükség szerint – szíves közreműködésüket.

Ezen értesítést minden ingatlan tulajdonos megkapja, akinek a portája, udvara és az előtte lévő közterület tiszta és rendezett, annak megköszönöm a munkáját.