Az égetés szabályai

 

2013. október 28.

 

Avar és kerti hulladék égetésére vonatkozóan az alábbiakra hívom fel a figyelmüket:

(1) A mezőgazdasági termelés során keletkező növényi hulladék (avar és kerti hulladék) ártalmatlanításáról elsősorban komposztálással kell gondoskodni.

(2) Az előzőekben meghatározott növényi hulladék a tűzvédelmi előírások szigorú betartása mellett, csak felügyelettel, száraz állapotban égethető el.

(3) Erősen párás, ködös időben, erős szél (15 km/óra) esetén tilos az égetés.

(4) Égetést kizáró körülménynek kell tekinteni, ha az arra illetékes szerv tűzgyújtási tilalmat rendelt el.

(5)Égetni csak megfelelően kialakított helyen, a vagyon és személyi biztonságot nem veszélyeztető módon lehet jól kialakított tűzrakó helyen az emberi egészség és környezet károsítása nélkül, ügyelve arra, hogy az égetés hősugárzása kárt ne okozzon, robbanás veszélyt ne jelentsen.

(6) Az égetendő kerti hulladék nem tartalmazhat más kommunális, illetve ipari eredetű hulladékot (pl. PVC, veszélyes hulladék). Szelektíven gyűjtsék a műanyag hulladékot.

(7) Az égetés helyszínén olyan eszközök és felszerelések szükségesek, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható.

(8)A tűzveszélyes tevékenység befejezése után a munkavégző a helyszínt és annak környezetét tűzvédelmi szempontból köteles átvizsgálni, és minden olyan körülményt megszüntetni, ami tüzet okozhat.

(9)A járda és ároktakarítás minden esetben a lakóingatlan tulajdonosának feladata. Égetni azonban közterületen nem lehet.