A mezőgazdasági termelők így kérhetnek mentességet

 

2013. július 9.

 

A mezőgazdasági termelők által üzemeltetett tehergépjárművek útdíjmentességének részletes szabályairól szóló 243/2013. (VI. 30.) Korm. rendelet lehetőség van díjmentes viszonylati jegy igénylésére. Díjmentes viszonylati jegy megváltására kizárólag a székhely vagy lakóhely szerinti települési önkormányzat jegyzője által kiállított hatósági bizonyítvány alapján van lehetőség, mégpedig kizárólag a hatósági bizonyítványban meghatározott díjköteles útszakaszokra vonatkozóan.

A díjmentes viszonylai jegy igénylésének folyamata:

1. A 243/2013. (VI.30) Korm. rendelet 1.§ szakaszában megjelölt mezőgazdasági termelő hatósági bizonyítvány kiállítása iránti kérelmet nyújt be a székhely vagy lakóhely szerinti települési önkormányzat jegyzőjéhez.

2. Az illetékes jegyző elbírálja a kérelmet, amelynek eredményeképpen

a) ha a benyújtott kérelmet érdemben nem kell vizsgálnia, akkor megszünteti az eljárást,

b) ha a hatósági bizonyítvány kiállításához szükséges adatok, igazolások nem kerülnek benyújtásra, hiánypótlásra szólítja fel a kérelmezőt,

- amennyiben a kérelmező nem teljesíti a hiánypótlást, megyszűnik az eljárást,

- a hiánypótlás megvalósulása esetén folytatódik az eljárás

c) ha a kérelem elbírálására nem illetékes, akkor az ügyet átteszi az illetékes jegyzőnek,

d) ha a jogszabályban előírt feltételek nem állnak fenn, kérelmet elutasító határozatot hoz,

e) a kérelem pozitív elbírálása esetén hatósági bizonyítványt állít ki 2 eredeti példányban a kérelmező számára.

3. A hatósági bizonyítványban rögzített jogosult az Állami Autópálya Kezelő Zrt. (egyetemes útdíjszolgáltató) valamely ügyfélszolgálati irodájában személyesen megjelenik és átadja a hatósági bizonyítvány egyik eredeti példányát, valamint az erre a célra kialakított iratminta alapján kitöltött díjmentes viszonylati jegy kiállítása iránti kérelmet az egyetemes útdíjszolgáltató munkatársának abból a célból, hogy az e-útdíjszedési rendszerben a hatósági bizonyítványban foglalt feltételek szerint díjmentes viszonylati jegy kerüljön részére kiállításra.

4. Az egyetemes útdíjszolgáltató munkatársa az átvett hatósági bizonyítvány, valamint a kérelem alapján 2 példányban díjmentes viszonylati jegyet állít ki a jogosult számára a hatósági bizonyítványban rögzített adatok alapján az ott meghatározott díjköteles elemi útszakaszokra és érvényességi időre, amelyből az egyik példány a jogosultat, a másik példány az egyetemes útdíjszolgáltatót illeti.

5. Az egyetemes útdíjszolgáltató gondoskodik a díjmentes viszonylati jegyek, illetve hatósági bizonyítványok nyilvántartásáról.

Letölthető dokumentumok:

Hatósági bizonyítvány kiállítása iránti kérelem (minta)

Díjmentes viszonylati jegy kiállítása iránti kérelem (minta)