Parlagfű mentesítés

 

2013. június 20.

 

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletről szóló 2008. évi XLVI. törvény 17.§.(4) bekezdése értelmében a földhasználó köteles az adott év június 30. napjáig a területén a parlagfű kialakulását megakadályozni, valamint ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani. Tekintettel arra, hogy a kötelezettség törvényi előírás, az érintettek a parlagfű mentesítés kötelezettségéről felszólítást nem kapnak. Az ingatlanok parlagfű fertőzöttségét július 1-jétől helyszíni ellenőrzés keretében külterületi ingatlanok esetén, azok fekvése szerinti földhivatalok ellenőrzik, belterületi ingatlanok esetén az ellenőrzést a jegyző végzi. A helyszíni ellenőrzésről, mely történhet bejelentés alapján, vagy hivatalból, külön értesítést az érintettek nem kapnak. Azok a tulajdonosok, akik nem végezték el a kötelező védekezést, akár tizenötezer és ötmillió forint közötti növényvédelmi bírságra számíthatnak. A bírság kiszabására a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal jogosult.

Kérem a fentiekben foglaltak mielőbbi végrehajtását a jogkövetkezmények elkerülése végett.