Árvíz okozta mezőgazdasági károk bejelentése

 

2013. június 17.

 

A 2013. júniusi dunai árvízi védekezést követő helyreállítási feladatvégzés részeként megkezdődött az elöntéssel érintett mezőgazdasági területek és károk felmérése. A kárbejelentéseket legkésőbb 2013. június 24-ig a falugazdásznál személyesen tehetik meg az érintettek a NÉBIH honlapjáról is letölthető adatlap kitöltésével.

A lehetőséggel azon termelők élhetnek, akiknek mezőgazdasági területét elöntési kár vagy a védekezéssel, mentéssel magas vízállással kapcsolatosan másodlagos kár érte. A kárfelmérés kiterjed az ártéren és az azon kívül elhelyezkedő mezőgazdasági területekre (gyep, rét, legelő, kaszáló, szántó, kertészeti kultúrák).

Káreseménynek tekinthető az árvíz által okozott közvetlen elöntési kár, valamint annak közvetett hatásai is, például a védekezés, mentés során bekövetkezett taposási kár, a magas vízállás hatására kialakult belvízkár (fakadóvíz, átszivárgás, buzgár, talajvízszint emelkedés), valamint a menekülő vad által okozott kár.

Fontos, hogy a 2013. évi dunai árvíz kárfelmérése során tett bejelentés nem helyettesíti az agrár-kockázatkezelési rendszerben előírt kárbejelentést.

- Adatszolgáltatást nem csak a kárenyhítéssel kapcsolatos jogszabályok szerinti kockázatközösségben tag mezőgazdasági termelők tehetnek

- A kárenyhítéssel kapcsolatos jogszabályok szerinti fogalom meghatározástól eltérően bejelentést az ártéri területeken elszenvedett károk után is lehet tenni

- A kárenyhítéssel kapcsolatos jogszabályok szerinti meghatározástól eltérően bejelentést nem csak a szántóföldi növényekre, hanem rét, legelő, gyep területek után is megtehető

Nyomatékosan felhívjuk a gazdálkodók figyelmét, hogy az árvízkárra vonatkozó kárbejelentésre szolgáló „ adatszolgáltató lap” nem azonos az Mkk tv. szerinti kárbejelentéssel.

Az „Árvíz 2013 – adatszolgáltatási lap” a http://www.nebih.gov.hu/aktualitasok/arviz linken érhető el.