Tájékoztatás

 

2024. január 18.

 

Tájékoztatom, hogy Újsolt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9/2023. (X.31.) Helyi adókról szóló rendeletével (https://or.njt.hu/eli/v01/341738/r/2023/9) a(z) Újsolt település illetékességi területére bevezette a helyi iparűzési adót 2024. január 1-től.

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) 35-36. §-ai alapján adóköteles az önkormányzat illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel végzett vállalkozási tevékenység (a továbbiakban: iparűzési tevékenység). Az adó alanya a vállalkozó. Adóköteles iparűzési tevékenység a vállalkozó e minőségben végzett nyereség-, illetőleg jövedelemszerzésre irányuló tevékenysége.

dr. Faragó Mónika

jegyző